Voorwaarden Loterij Winkeliersvereniging De Loper te Vlaardingen

Home / Voorwaarden Loterij Winkeliersvereniging De Loper te Vlaardingen

De Winkeliersvereniging De Loper te Vlaardingen organiseert over de periode van 1/7/2017 tot 1/7/2018 een loterij onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

  1. Deel kunnen nemen personen in de leeftijd vanaf 18 jaar.
  2. Deelname kan door inlevering van een volle stempelkaart. Deze stempelkaarten worden uitgegeven door de deelnemende winkeliers, herkenbaar aan een vignet bij de ingang van de winkel. De deelnemer moet zijn gegevens op de kaart invullen.
    Bij besteding vanaf €5,00 per aankoop bij een deelnemende winkelier ontvangt de deelnemer 1 stempel op zijn of haar stempelkaart. Winkeliers van winkelcentrum De Loper en hun medewerkers zijn uitgesloten van deelname. Een volle stempelkaart kan worden ingeleverd bij Van Dijk Mannenmode of Expert.
  3. Gedurende de looptijd van deze actie wordt er iedere maand een trekking gehouden onder de ingeleverde deelnemerskaarten. De eerste trekking vind plaats op de zomermarkt van winkelcentrum De Loper op 26 augustus 2017. De deelnemer wiens kaart wordt getrokken neemt deel aan de eindtrekking, de overige kaarten doen verder niet meer mee.
  4. In de maand juni 2018 wordt tijdens de autoshow op De Loper de eindtrekking verricht tussen de winnende kaarten van de voorafgaande maandelijkse trekkingen.
  5. Alle trekkingen worden verricht onder toezicht van mr. E.M. Bijster, notaris van Maes Notaris te Vlaardingen.
  6. De deelnemer van de winnende kaart heeft het recht op gebruik van een Peugeot 108 gedurende 12 maanden. Het gebruik van de auto is geheel gratis. Onder het gebruik is begrepen alle onderhoud, de verzekering en de wegenbelasting echter met uitsluiting van brandstofkosten en bekeuringen die voor rekening komen van de deelnemer.
  7. De deelnemer dient de auto te gebruiken als een goed huisvader en moet zorgvuldig met de auto omgaan. De deelnemer dient de auto netjes te onderhouden en schoon te houden.
  8. Na afloop van de gebruiksperiode van 12 maanden dient de auto ter beschikking te worden gesteld aan Winkeliersvereniging De Loper.